Palvelun kuukausihinnan tarkistus

Palvelun kuukausihinta on tarkistettu 30.5.2023. Tarkistuksen tuloksena hinta on päätetty pitää nykyisellä tasolla. Hintaa on viimeksi muutettu 2021, jolloin kuukausihinta laski hieman.